Loading...

اریکا

اریکا

گیاه اریکا با داشتن برگ هایی باریک، کشیده و به رنگ سبز تیره و یا سبز و زرد، به عنوان یکی از زیباترین گیاهان زینتی برای نگهداری در محیط خانه یا اداره مناسب می باشد. این گیاه که از خانواده پالم ها می باشد، بومی جنوب شرقی آفریقا بوده که در مناطق مرطوب و حاره ای به خوبی رشد می نماید. با این وجود اریکا سازگاری لازم برای نگهداری در محیط های سرپوشده را پیدا کرده به گونه ای که امروز از گیاهان آپارتمانی پرطرفدار به شمار می آید. رشد این گیاه زیاد بوده و طول آن می تواند تا 6 متر هم برسد. در گیاه اریکا، روی یک دمبرگ بزرگ 6 تا 8 برگ قابل مشاهده می باشد که هر برگ اصلی نیز دارای 40 تا 60 برگچه می باشد.

شرایط لازم برای نگهداری گیاه اریکا
بهترین نور برای رشد مناسب گیاه اریکا نور غیر مستقیم می باشد، نزدیک پنجره های جنوبی آپارتمان محل مناسبی برای نگهداری این گیاه می باشد. به نظر می رسد نور زیاد و غیر مستقیم برای رشد ایده آل گیاه مناسب است. با توجه به اینکه اریکا بومی نواحی گرمسیری می باشد درجه حرارت مطلوب برای آن محدوده 15 تا 30 در جه سانتی گراد می باشد، هوای اتاق با گرمای معمولی برای نگهداری آن مناسب است. سطح خاک این گیاه در فواصل آبیاری می بایست خشک گردد، برای آبیاری از آب بدون املاح استفاده شود. در فصول رشد، دو تا سه مرتبه در هفته آبیاری به صورت منظم به نظر کافی می رسد. از آنجائیکه این گیاه رطوبت دوست می باشد، استفاده از غبار پاشی روزانه به تامین رطوبت مورد نیازش کمک فراوانی می کند. خاک مناسب برای گلدان اریکا، مخلوط خاک برگ و ماسه می باشد که باید زهکشی خوبی هم داشته باشد. برای تغذیه گیاه می توانید از کودهای کامل مخصوص گیاهان آپارتمانی، در فصل رشد به صورت ماهانه استفاده نمایید.
.