Loading...

زاموفیلیا

زاموفیلیا گیاهی محبوب و مناسب برای نگهداری در محیط خانه به شمار می آید که بارزترین ویژگیش، مقاومت و سرسختی آن در برابر تنش های محیطی می باشد. گیاهی همیشه سبز و علفی هست که به دلیل داشتن برگ های زیبا و چرمی مانندش طرفداران زیادی دارد. گیاه زاموفیلیا بومی نواحی شرقی و جنوبی آفریقا بوده که امروزه به دلیل شرایط نگهداری راحتش در بسیاری از خانه ها مشاهده می شود. با توجه به سمی بودن این گیاه، توجه به دور نگه داشتن زاموفیلیا از دسترس کودکان و حیوانات خانگی الزامی به شمار می آید، البته تماس با این گیاه مشکلی ایجاد نکرده و تنها در صورت بلعیدن و خوردن مسمومیت ایجاد می کند.

شرایط نگهداری زاموفیلیا
برای رشد مناسب زاموفیلیا، نور غیرمستقیم کافی می باشد، امکان نگهداری در سایه و نور کم هم مقدور می باشد. نور زیاد موجب کلفت شدن ساقه برگ ها و نور کم باعث نازک تر شدن ساقه برگ های این گیاه می شود. دمای مناسب برای نگهداری زاموفیلیا بازه 22 تا 30 درجه سانتی گراد می باشد که در صورت گرم شدن دما، استفاده از اسپری کردن آب بر روی برگ ها راهکار مناسبی برای تنظیم دما به شمار می آید. برای آبیاری این گیاه دقت کنید زمانیکه حدودا 5 سانت از سطح خاک خشک بود نیاز به آبدهی می باشد و در فصل زمستان هم آبیاری هر ده روز یک بار کافی به نظر می رسد. برای تغذیه زاموفیلیا استفاده از کود مایع محلول در آب، دو مرتبه در طول سال نیاز می باشد. بهترین خاک برای این گیاه، خاک کاکتوس می باشد. با وجودی که زاموفیلیا به دلیل داشتن برگ های چرمی اش کمترین میزان از دست دادن آب و کمبود رطوبت را دارد، با این حال نگهداری از آن در محیطی با 50 درصد رطوبت برای بهبود رشد آن نقش بسزایی دارد. تکثیر این گیاه نیز به دو صورت قلمه برگ و تقسیم ریزوم صورت می گیرد.